Over ons AMA Group Associated Architects

De projecten van AMA GROUP Associated Architects variëren van innovatieve woningbouw en hoogwaardige industrie- en kantoorcomplexen tot opvallende openbare en semi openbare gebouwen zoals bankgebouwen, welness centra, winkelcentra, hotels, theaters en congresaccomodaties alsmede projecten in het kader van grootschalige stadsvernieuwing, binnen stedelijke inpassingen en de restauratie van monumenten binnen Nederland.

In het merendeel van de door de AMA GROUP Associated Architects gerealiseerde projecten is de ambitie waargemaakt de afzonderlijke, binnen het bureau aanwezige expertises, architectuur, interieurontwerp en stedenbouwkundige microdetaillering te bundelen tot een integrale dienstverlening, en werd tevens door het bureau als inspirerende en actieve partner deelgenomen aan steeds wisselende bouwteams.

AMA GROUP Associated Architects vormt een hecht en veelzijdig team van ontwerpers en bouwkundige specialisten dat in staat is op professionele wijze in te spelen op de complexe opgaven van vandaag.

AMA GROUP Associated Architects wil bouwen aan de toekomst, wil een artistieke maar tegelijk praktische en kritische partner zijn in het ontwerpproces en het proces van aanpassing en vernieuwing van onze omgeving.

AMA GROUP Associated Architects is vernieuwend en resultaatgericht en zal als katalysator binnen het bouw- en planningsproces streven naar een daadwerkelijke realisatie van de ideeën en initiatieven van de opdrachtgever.

De filosofie van het bureau is het integreren van stedenbouwkundige probleemstellingen en architectonisch technische oplossingen.

AMA GROUP Associated Architects voelt zich verantwoordelijk voor het organiseren van het programma, budget, situering, ambitie, politiek en wetgeving binnen een overkoepelend concept, dienstbaar aan de visie van de opdrachtgever, echter tevens eigenzinnig en visionair. AMA GROUP Associated Architects kent derhalve geen pasklare oplossingen, maar beschouwt elke opdracht als een nieuwe uitdaging.

AMA GROUP Associated Architects propageert geen dogmatische stijl, maar heeft een voorkeur voor esthetisch modernistische goed gedetailleerde architectuur, gekoppeld aan een praktijkgerichte instelling.

Iedere opdracht vergt zijn speciale benadering. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van een opgave werken één of meerdere architecten aan het voorlopig ontwerp, ieder vanuit hun specifieke discipline.

De directievoerend architect is uiteindelijk verantwoordelijk voor de vormgeving. Wanneer het voorlopig ontwerp gereed is, wordt naast de projectarchitect een projectleider bij het projectteam ingeschakeld.

De projectleider heeft een sterk technisch bouwkundige inbreng bij het tot stand komen van het definitief ontwerp. In de besteksfase en tijdens de uitvoering zijn de projectleider en projectarchitect voor de andere partijen het aanspreekpunt binnen het bureau. Zij fungeren als intermediair tussen uitvoering en tekenkamer.

Als bouwpartner heeft AMA GROUP Associated Architects zich toegelegd op het ontwerpen in de ruimste zin van het woord; van stedenbouwkundige deelstudies tot de interieurs van onze gebouwen.

Door de vroegtijdige inschakeling van de interne bouwkostendeskundige kan AMA GROUP Associated Architects iedere fase van het proces de ontwerpuitgangspunten toetsen aan de budgetten van de opdrachtgever. Hierdoor ontstaat een rechtstreeks overleg met de opdrachtgever over zowel het aspect hoe zijn wensen en ideeën in het ontwerp zijn vormgegeven, alsook hoe een en ander zicht verhoudt tot de door hem bepaalde budgetten.

AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECS is op dit moment volledig BIM (Bouw Informatie Model) geïmplementeerd. Zo heeft AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS al een groot aantal projecten, vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoeringsfase, volledig in Revit (BIM) uitgewerkt.

Tot deze projecten behoren onder andere particuliere woonhuizen, winkelcentra, een golfclubhuis en grootschalige zorgcomplexen.

AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS is als 'early adaptor' marktleider op het gebied van de implementatie van BIM (Revit) werkmethoden.

AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS heeft vanaf 22 december 2011 de 3B Werkmethodiek van ICN Solutions geÏmplementeerd in haar Revit software. Op deze wijze voldoen wij volledig aan de eisen die de rijksgebouwendienst stelt aan het werken met BIM-modellen!

AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS heeft op dit moment 4 BREEAM-nl experts in duurzaamheid in eigen huis. Dit betekent dat duurzaamheid voor ons meer is dan alleen een modewoord.

AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS implementeert, dankzij de binnen haar kantoor aanwezige kennis

en ervaring op het gebied van duurzaamheid, duurzame oplossingen als vanzelfsprekend vanaf de eerste ontwerpschets in al haar ontwerpen.

Tevens kunnen onze BREEAM-nl experts het volledige BREEAM-nl certificeringstraject voor u als opdrachtgever begeleiden.

“Wij zijn een hecht en veelzijdig team van ontwerpers en bouwkundig specialisten dat in staat is op professionele wijze in te spelen op de complexe opgaven van vandaag.”

Ons team

Wij werken met veel plezier en passie aan alle projecten.
Roel Graven
Roel Graven
directeur | architect
Frank Glaudemans
Frank Glaudemans
directeur | projectcoördinator
Janou Vleugels
Janou Vleugels
interieur architecte
Bob Oelers
Bob Oelers
projectleider | BIM modelleur
Hans Kolenburg
Hans Kolenburg
projectleider | BIM modelleur
Arthur Berendschot
Arthur Berendschot
architect
Miquel Plummen
Miquel Plummen
BIM modelleur
Nikita Kreukels
Nikita Kreukels
stagiaire

AMA in Europa

Onze projecten zijn verspreid over heel europa.