Projecten Square meter House

Modulair House

Over dit project

Een thuis weg van thuis. Een écht thuis, een plek waar je je thuis kunt voelen zonder een thuis te hebben. Hoe kun je een grote groep mensen zich thuis laten voelen zonder dat ze thuis zijn? Hoe maak je een thuis in een mum van tijd met de minimale middelen?  In onze visie zijn er enkele facetten die van belang zijn:

Privésfeer

De privésfeer is een belangrijk facet in ons ontwerp. Elke persoon die om welke reden dan ook niet meer thuis kan wonen heeft een plek nodig om zich terug te trekken, om zich een gezin te voelen, een plek waar een eigen identiteit ontstaat.

We moeten anders denken dan de gekende patronen. We moeten denken in, vrije ruimtes en keuzes, een modulair systeem dat op elke manier geschakeld kan worden en op elke locatie geplaatst kan worden. Een thuis dat door twee mensen in nood zelf gemonteerd kan worden. Een thuis als bouwpakket. Deze bouwpakketten worden opgeslagen in leegstaande gebouwen (bijvoorbeeld mobilisatiecomplexen) waardoor ze makkelijk, in kleine vrachtwagens, te transporteren zijn naar de plek van nood.

Hanteerbaarheid

Een doorslaggevend facet binnen onze visie is de hanteerbaarheid van de bouwpakketten. De ontworpen modules zijn gebaseerd op een bouwtegel, deze bouwtegel is één vierkante meter. Deze kwadraat-meter wordt geschakeld tot leefmodule’s zoals een keuken, badkamer, woonkamer, slaapkamer en een circulatieruimte. Deze modules worden vervolgens geclusterd tot een kwadraaThuis oftewel één thuis

Schakelbaarheid

Het kwadraaThuis kan op elke manier geschakeld worden, enerzijds aan een ander kwadraaThuis anderzijds vrijstaand ten op zichtte van elkaar. Op deze manier kan er makkelijk ingespeeld worden op de geografische gegevenheden van een plek. Een heuvellandschap, een bos, een stedelijk plein of een braakliggend terrein. Doordat je het kwadraaThuis vrij kunt schakelen heb je geen groot en vlak oppervlak nodig maar een kleine ruimte met een goede ondergrond voor de fundering van de module is al voldoende.

Zelfvoorzienend

Het kwadraaThuis is grotendeels zelfvoorzienend en maakt gebruik van de geografische gegevenheden van de tijdelijke plek. Het maakt gebruik van de aanwezige voorzieningen. Indien er geen voorzieningen aanwezig zijn op de desbetreffende plek heeft het kwadraaThuis een rijk arsenaal aan mogelijkheden, zoals de pv-cellen, groendaktegels, watertanks, etc. Er ontstaat een kruisbestuiving tussen de plek en het kwadraaThuis. Tussen energetische en sociale energie.

Van één vierkante meter, naar een huis tot een THUIS

Meer projecten in deze regio

Onze projecten zijn verspreid over heel europa.