Projecten MIJN centrum voor persoonlijke zorg - BREAAM-nl ***

"MIJN" centrum voor persoonlijke zorg

  • 10.358 m2
  • 2016

Over dit project

2.1 Ambities

De ontwikkeling van MIJN wordt gekarakteriseerd door drie

kernthema’s:

1. Combinatie van flexibiliteit en integraliteit

'MIJN' biedt onderdak aan diverse zorgaanbieders en gerelateerde dienstverleners. Van eerste-­ en tweedelijns zorgverlening tot diverse mogelijkheden met betrekking tot verzorgd wonen en health & welness activiteiten. Evenals preventieve gezondheidszorg en voorlichting over gezond leven.

Door de multifunctionele en flexibele opzet van MIJN en de ruimtes erin kunnen nieuwe ontwikkelingen en trends in bovengenoemde sectoren worden opgevangen binnen de contouren van MIJN, hetgeen het economisch perspectief op lange termijn versterkt. 

2. Huisvesting: openheid en privacy

MIJN heeft een open karakter met toch voldoende aandacht voor de privacy van haar gebruikers. Dit open karakter vormt een podium waar zorg en gezondheid in al hun facetten elkaar ontmoeten. De privacy blijft echter gewaarborgd. De spreek- en behandelkamers van de diverse zorgaanbieders zijn zo vormgegeven dat de bezoeker van MIJN zich er vertrouwd en behaaglijk zal voelen. In onze visie vormt juist deze ogenschijnlijke paradoxale koppeling van openheid en privacy een ideale basis voor een vernieuwend zorggebouw.

3. Uitnodigend karakter en rustgevende sfeer

De vormgeving van MIJN is uitnodigend, open en sfeervol.  De openbare en algemene ruimtes  zijn zodanig vormgegeven dat er een zekere rust van uitgaat, zoals we die kennen van moderne welzijnsoorden als spa’s en thermen. In een groene en stijlvolle omgeving kan zowel prettig gewerkt en aangenaam verbleven worden. MIJN straalt een zekere rust uit, het geeft de bezoekers een thuis gevoel waardoor zij bij binnenkomst als het ware al gerustgesteld worden. 

MIJN is de plek in Brunssum voor gezondheid en welzijn, mede door een sterke en eenduidige marketing en branding en de unieke locatie waar Zorgplein Brunssum is gesitueerd: te midden van groene parels in de kern van Brunssum.

Innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen

1.  Toepassing van “groene” daken met hergebruik/opvang van hemelwater;

2.  Het gebruik van verlichting in de algemene verkeersruimte wordt beperkt middels optimaal gebruik van de daglichttoetreding.

4.  Geen gasaansluiting in het gebouw

5.  Toepassing van principe van Trias Energetica.

6. Het toepassen van de LEAN filosofie. Door het maken van een LEAN-planning met de uitvoerende partijen worden de werkzaamheden en het daarbij behorende materiaal effectief ingezet. En wordt men bewust dat verspilling voorkomen kan worden.

7. Bouwen conform de vereisten van Bewuste Bouwers. Dit betekent dat overlast wordt voorkomen, extra aandacht aan veiligheid wordt besteed, zodat de impact op het milieu tijdens de bouw wordt geredeuceerd

8. Voldoen aan de eisen van FSC Chain Of Custody (CoC) certificering; alleen toepassen van duurzaam geproduceerd hout. Dit geldt zowel voor het hout dat in het gebouw achterblijft, alsmede voor het hout voor de bouwplaats.

9. Het energiegebruik, watergebruik en de CO2 emissie ten gevolge van de werkzaamheden worden actief geregistreerd en gemonitord met als doel deze tijdens de bouw te reduceren. 

10. Samen met afvalverwerker SITA is een PvA opgesteld over afvalmanagement. 2x per maand wordt er actief gestuurd op het verminderen van afval en sorteren in de juiste afvalsoorten.

Meer projecten in deze regio

Onze projecten zijn verspreid over heel europa.